Ana sayfaya Geri Dön...

Ana Sayfam Yap | Favorilerime Ekle | Editör İletişim

 
Download Anasayfa  
 
Araçlar  
 
Bilgisayar ve İnternet  
 
Çizim & Cad  
 
Chat  
 
Download Yöneticisi  
 
Diğer  
 
Eğitim  
 
Eğlence  
 
E-posta  
 
Ftp Araçları  
 
Antivirüs & Güvenlik  
 
Dini & İslam  
 
Linux  
 
Masaüstü  
 
Multimedia  
 
Oyun  
 
Programlama  
 
Resim Editörleri  
 
Ses ve Görüntü Araçları  
 
Script  
 
Sistem  
 
Skin & Arayüz  
 
Sürücüler & Driver  
 
Saat, Takvim ve Ajanda  
 
Cep Telefonu  
 
Webmaster  
 
Web Araçları  
 
Yamalar  
Program İndir
Santana Builder 1.0

Profesyonel wap siteleri yapmanyz için gereken yazylym.Program front page manty?y ile çaly?makta ve çok kolay kullanylmaktadyr. Özellikleri; * Ana ve alt menüler olu?turabilirsiniz. * Haraketli wap siteleri hazyrlayabilirsiniz. * Wap sitenize resim ekleyebilirsiniz.(Program resim formatlaryny otomatik olarak wbmp formatyna çevirmektedir) * Wap sitenize formlar ekleyebilirsiniz. * Java Script destekli wap siteleri olu?turabilirsiniz. * Sitenizi tagtag.com dan ücretsiz alaca?ynyz alana program üzerinden gönderebilirsiniz. * Sitenizi wml formatynda kaydedebilirsiniz.(Bu sayede siteyi bir wap sunucusuna kendiniz yükleyebilirsiniz) * Resimlerin , yazylaryn boyutlaryny , sitillerini , görünümlerini ve sayfadaki yerini de?i?tirebilirsiniz. * Hiç bir yazylym yada kodlama bilgisine sahip olmadan wap sitesi yapabilirsiniz.


Hit: 467

Lisans: Freeware

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Boyut: 970 Kb

 
FireFox 1.0

Mozilla Firefox, Mozilla browser ailesinin en yeni üyesi. Bilindi?i gibi Mozilla daha çok Linux i?letim sistemleri için yazylym geli?tiren bir firma, Firefox Windows üzerinde de çaly?abilen oldukça ba?aryly bir Browser yazylymy. E?er Internet Explorer'dan sykyldyysanyz ve ie ile sorunlarynyz var ise Firefox i?inize yaracaktyr. Firefox oldukça esnek bir arayüze sahip kendi iste?inize ve göz zevkinize göre toolbar'y düzenleyebiliyor yeni butonlar ekleyebiliyorsunuz. Kurulumu oldukça kolay ve Internet Explorer'yn mevcut ayarlaryny algylayyp Browser'ynyzy kendi kendine konfigüre edebiliyor. Programyn ayryca google toolbar'y, pop-up önleyici ve tab tu?u ile geçi? yapma gibi özellikleri de bulunuyor.


Hit: 537

Lisans: Freeware

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000/Xp

Boyut: 4500 Kb

 
Superonline Turbo 1.0

Standart 56 K internet ba?lanty hyzyny 5 kart arttyran güzel bir program.Bu program sayesinde internet ba?lantynyz hyzlanacak. Superonline aboneleri, Turbo ile 5 kat hyzly sörf yapacaksynyz. Turbo hyzlydyr;Superonline Turbo; sörf, e-posta ve ftp i?lemlerinizi hyzlandyryr. Turbo kolaydyr;Telefon hatty olan her yerde kullanylabilir Yüklemesi çok kolaydyr, çaly?tyrmasy çok kolaydyr. Turbo hesaplydyr;Yeni bir donanyma, modeme, kablolamaya ihtiyacynyz yok. Hemen yükleyin, 31 Ocak 2004'e kadar ücretsiz kullanyn! * Bu hizmetten sadece Superonline aboneleri yararlanabilir.


Hit: 458

Lisans: Freeware

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Boyut: 7247 Kb

 
Google Toolbar 3.0.121

Tarayycynyzyn araç çubu?una entegre olan Google Toolbar, birçok özelli?i ile sörf olayymyza kolaylyk ve hyzlylyk kazandyryyor. Bilinen en iyi arama sitelerinden biri olan Google sayesinde arady?ynyz bilgiye hem daha kolay hemde hyzly bir ?ekilde ula?abilirsiniz. Ystenmeyen pop-up pencerelerin kapatylmasy, ki?isel bilgilerimize ait formlaryn tek tyklamayla otomatik olarak doldurulmasy, arady?ynyz kelime veya kelime grubunun bulundu?u web sayfalarynda belirgin ?ekilde i?aretlenmesi özelliklerini de içeren Google Toolbar'yn yeni sürümünde artyk adres çubu?unda URL adresi yerine sadece isim olarak da arama yaptyrabilirsiniz.


Hit: 435

Lisans: Ücretsiz (Freeware)

OS: Windows (Tümü)

Boyut: 527 Kb

 
Icq Toolbar 1.0 beta

Icq Toolbar bir internet explorer eklentisi. Programyn küçük boyutu sayesinde rahatça indirilebiliyor. Icq Toolbar Internet Explorer'da adres satyrynyn altyna kendini yerle?tiriyor. Programyn arama kysmyny kullanarak google'da arama yapabiliyorsunuz.Bunun yanysyra program internette sörf yaparken kar?ynyza çykan sykycy popup'lary bloke edebiliyor ve de icq ile ilgili son haberleri gösterebiliyor.


Hit: 460

Lisans: Ücretsiz (Freeware)

OS: Windows (Tümü)

Boyut: 259 Kb

 
Yenionline.Com Toolbar 1.0

Yenionline.Com toolbar interaktif bir toolbar.Web de arama yapyn, Bu toolbary yükleyen di?er kullanycylarla sohbet edin ve di?er kysayollar ile özellikler indirin görün.


Hit: 443

Lisans: Ücretsiz (Free)

OS: Windows 98/ME/NT/2000/XP

Boyut: 231.6 KB

 
Delphi Türk FTP 1.0

Delphi Türk FTP ile görsel ortamlarda FTP sunucularyndan dosya indirmek, dosya göndermek çok kolay. Özellikler: - Sürükle/byrak ile uzak FTP sunucularyna dosya göndermek, indirmek. - Profil tanymy ile sunucu adresleri, kullanycy ady, ?ifre girmeden ba?lanabilme - Yerel ve uzak klasörlerde dosya i?lemleri (Klasör yaratabilme, silme, yeniden adlandyrma vb) - Tamamen ücretsiz


Hit: 399

Lisans: Freeware / Ücretsiz

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000

Boyut: 900 KB

 
Superonline AntiDialer 1.1 1,1

Dialer,kanunsuz olarak bilginiz ve izniniz olmadan, mevcut ba?lantynyzyn kesilerek yurtdy?y eri?im numaralaryna yönlendirilme i?lemidir. Dialer yalnyzca çaly?tyryldy?ynda de?il, kullanycy bilgisayar ba?ynda de?ilken dahi, kendi kendine uluslararasy hatlara ba?lanabilmektedir. Dialer programlary genellikle Ynternette dola?ylyrken bir takym sitelerden yüklenen, yönlendirici program paketleri ile telefon hatlary üzerinden bilginiz dy?ynda uluslararasy eri?im numaralaryna ba?lanty yapylmasyny sa?layarak yüksek telefon faturalary gelmesini sa?lar.Superonline Antidialer, modemle i?letim sistemi arasyna girerek yapylan tüm ba?lantylary denetlemekte ve bilgisayardan yapylan tüm ba?lantylar kontrol altynda tuturak izinsiz programlaryn telefon hatty üzerinden arama yapmasyny engellemektedir. Superonline olarak bu tip sorunlary ya?ayarak yüksek telefon ücretleri ödememeniz için için AntiDialer programyny yüklemenizi etmenizi tavsiye ederiz. . Programy kullanabilmek için, kurduktan sonra bölge seçiniz ve seçti?iniz bölgenin numaralarynyn


Hit: 466

Lisans: Freeware

OS:

Boyut: 0,84 MB

 
WebNet Cleaner 1.1

Bilgisayarynyzda internette sörf yaparken girdi?iniz siteler bilgisayarynyza cookie (çerez) eklemektedir.Bu cooki ler iyi amaçly olabilece?i gibi kötü amaçly bilgisayarynyzdan bilgi syzdyrmak içinde kullanylabilir.WebNet Cleaner burda size yardymcy olacaktyr cookie dosyalaryny ister elle isterseniz otomatik bir ?ekilde sizin belirledi?iniz kriterlere göre silecektir. Ço?u program cookie dosyalaryny silse bile arkada bir index.dat dosyasy byrakmaktadyr.Bu index.dat dosyasynda yine sizin sörf aly?kanlyklarynyz kayytly bulunmaktadyr.WebNet Cleaner yine bu dosyayyda hiçbir ek araç kullanmadan silmektedir.Program ayryca cookie yedekleme fonksiyonu bulunmaktadyr bu fonksiyon sayesinde istemi? oldu?unuz cookiler siz istemedikçe bilgisayarynyzdan silinmeyecektir.Bu fonksiyon sayesinde aly?veri? ve benzeri siteler de sürekli kullanycy ady girmenizin önüne geçilmektedir. WebNet Cleaner internet için tam bir temizleme ayacydyr.Programda Cookiler haricinde internet cache dosyalary.history girmi? oldu?unuz site isimleri vede bilgisayarynyz günlük yapty?ynyz i?lerin tutuldu?u klasörler silinmektedir. Cache dosyalryny ister manual olarak tek tek isterseniz tümünü bir tyklama ile silebilirsiniz ve bilgisayarynyzda bo?una yer kaplamasyny önleyece?iniz gibi anonim sörf için gerekli temizli?i yapmy? olursunuz. Programyn ücüncü bölümünde ise history dosyalary,Girilen site isimleri ve bilgisayarynyzda bulunan tüm index.dat dosyalary silinmektedir.Yukardada bahseti?imiz gibi cookie.cache ve history dosyalaryny silseniz bile bu klasörlerin içinde bulunan index.dat dosyasynda sizin girdi?iniz internet siteleri ve di?er sörf aly?kanlyklarynyz bulunmaktadyr.Bu dosyalar silinmedikçe tam bir anonim sörf yapmak mümkün de?ildir.Y?te WebNet Cleaner bu dosyalary da temizlenmektedir.Bu dosyalary Windows ortamynda elle temizlemek mümkün de?ildir. Programyn son fonksiyonu ise Zamanlayycydyr üstte bahseti?imiz tüm dosyalary sizin belirledi?iniz kriterlere göre silmektedir. Yki türlü silme ?ekli bunmaktadyr.Birincisi belirledi?iniz bir saate göre bilgisayar hergün dosyalary saati gelince otomatik silmektedir. Ykicisi ise siz internet çykynca gerçekle?mektedir.Ynternet çykty?ynyz anda dosyalar silinmektedir.Bu silinen dosyalaryda yine kullanycy belirleye bilmektedir. Tüm bu bahsedilen dosyalary WebNet cleaner ücretsiz olarak silmektedir.Bu program türk programcy tarafyndan yapyldy?y için Türkçedir ve ingilizce deste?ide bulunmaktadyr.


Hit: 438

Lisans: Freeware

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Boyut: 1680 Kb

 
Active GIF Creator 2.22

Active GIF Creator; Windows Paint, Adobe Photoshop ve di?er esim düzenleme programlaryyla uyumlu çaly?abilen GIF dosyasy olu?turma programydyr. Program ile hareketli resimler olu?turma çocuk oyunca?y. Program içerisinde ki sihirbaz ile hiç grafik bilginiz olmadan kolayca hareketli resimler yapabilirsiniz. BMP, JPEG, ICO, PCX formatlaryny destekliyor olup istedi?iniz gif dosyasyndan da frameler elde edebilirsiniz. Gif dosya boyutunu ayarlayabilir, web için kullanaca?ynyz zaman ne kadar sürede yüklenebilece?ini görebilirsiniz.


Hit: 444

Lisans: Süre/Kullanym Kysytlamaly (Shareware)

OS: Windows (Tümü)

Boyut: 3.95 Mb

 

Sayfa : 1 2


     Favorilerime Ekle | Başlangıç Sayfam Yap | İletişim

Tavsiye Siteler : Gelinlik Modelleri - Vazgeçtim Senden

Yerli Şarkı Sözleri - Yabancı Şarkı Sözleri  a

                            © 1999 VazgectimSenden All Rights Reserved.